Owens Illinois Polska

Krótka informacja co i dla kogo zosta³o zrobione.