Studio Regionalne TV Katowice

Krótka informacja co i dla kogo zosta³o zrobione.